Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / Bekendmakingen (digitaal) / Bestemmingsplan St. Jansteen

Bestemmingsplan St. Jansteen

Soort bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcodes)
4564
Publicatiedatum
30-09-2010
Vervaldatum
10-11-2010

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 22 april 2010 het bestemmingsplan Sint Jansteen heeft vastgesteld.

Deze publicatie volgt uit artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht).

 

Het bestemmingsplan, bestaande uit plankaart, planregels en plantoelichting, ligt met ingang van 30 september tot en met 10 november 2010 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens te raadplegen op www.gemeentehulst.nl, in het menu onder wonen & leven, bestemmingsplannen en bestemmingsplannen in procedure.

De gemeenteraad heeft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen, bij de vaststelling wijzigingen aangebracht.

 

Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende de periode van 30 september tot en met 10 november 2010 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag beroep instellen.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 11 november 2010.

 

Ook kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA  Den Haag een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Bij een verzoek om voorlopige voorziening wordt het besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.

 

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. A. de Nijs van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar op tel: 0114-389257.

Procedure


Uitgelicht


Zoeken