Afvalinzameling

De afvalinzameling in de gemeente Hulst is met ingang van 1 januari 2018 veranderd. Er worden in een periode van vier weken zes afvalroutes per maand gereden. De ophaalfrequentie is als volgt:

Grijze rolemmer = restafval: éénmaal per vier weken
Groene rolemmer = groente/fruit/tuinafval: éénmaal per twee weken
Blauwe rolemmer = papier & karton: éénmaal per vier weken
Plastic zakken = plastic & drankkartons: éénmaal per twee weken

Waarom de veranderingen?
De gemeente Hulst heeft de afvalinzameling niet zonder reden veranderd. In de gemeente Hulst is de hoeveelheid restafval nu nog veel te groot. Dat mag niet langer van de landelijke overheid. In 2020 mag dat nog maximaal 100 kilo per persoon per jaar zijn. In de gemeente Hulst wordt het een behoorlijke klus om dat te bereiken. Nu is er nog sprake van gemiddeld 236 kilo per persoon. Hoe gaan we dat doen? Daar is maar één antwoord op: Afval scheiden!
 

Meest gestelde vragen & antwoorden


Afvalkalenders


De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) zorgt voor het legen van de rolemmers en het ophalen van de zakken met plastic afval & drankkartons in de gemeente Hulst. Op de dag van de inzameling dienen de rolemmers en zakken binnen de bebouwde kom om uiterlijk 7.30 uur aan de straat worden gezet/gelegd. Buiten de bebouwde kom is dat om uiterlijk 7.00 uur.
De rolemmer mag niet meer wegen dan 70 kg.

De ZRD verstrekt ook de rolemmers. De rolemmers behoren bij de woning en moeten bij verhuizing worden achtergelaten. Voor vragen over rolemmers kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900-4433333.

Ook voor overige vragen over de afvalinzameling kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900-4433333.