Geboorteaangifte doen

Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente waarin uw kind is geboren. Dit moet u binnen 3 dagen doen. De dag van de geboorte telt niet mee voor de termijn. U kunt hiervoor een afspraak maken.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, krijgen die dezelfde achternaam als het eerste kind. Hierover vindt u meer informatie bij Erkenning, ongeboren kind.

Aanvraag

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst.

Kosten

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 13,40

Aanpak

Voor een geboorteaangifte heeft u nodig:

• geldig identiteitsbewijs
• afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing)
• de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind
• verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
• u kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen, dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij (is niet verplicht)

Voorwaarden

De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren