Wegafsluitingen

ABSDALE - Oud Ferdinandusdijk: t/m 24 mei 2017
VOGELWAARDE - Schapershoekpad: t/m 30 mei 2017
HULST - Stationsweg en gedeelte Gentsestraat: 2, 3 en 4 juni 2017
HULST - Fietspad tussen het Havenfort en de Hulster Nieuwlandweg: 1 t/m 4 juni 2017
HENGSTDIJK - Vogelweg: 6 t/m 15 juni 2017
GRAAUW - Dwarsstraat: 19 t/m 23 juni 2017
KLOOSTERZANDE - Zoutlandstraat: 20 t/m 29 juni 2017
KRUISDROP - Voetpad: 3 t/m 25 juli 2017
ABSDALE - N258: t/m eind juli 2017
CLINGE - Kon. Julianastraat eo: 6 juni t/m eind 2017
HULST - Brouwersplein: t/m eind mei 2017
HULST - Binnenstad: 29 mei 2017
HULST - Binnenstad: 11 juni 2017

 

ABSDALE - Oud Ferdinandusdijk: t/m 24 mei 2017

Tot en met woensdag 24 mei 2017 is de Oud Ferdinandusdijk te Absdale afgesloten voor het verkeer.
Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Tolweg en de Heuvelstraat.

Delta voert in deze periode ter plaatse werkzaamheden uit aan de kabels en leidingen.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
 

VOGELWAARDE - Schapershoekpad: t/m 30 mei 2017

Tot en met dinsdag 30 2017 mei wordt onderhoud uitgevoerd aan Schapershoekpad te Vogelwaarde. Het betreffen werken aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor alle verkeer.
Dit werk wordt in opdracht van Waterschap Scheldestromen uitgevoerd.

 

HULST - Binnenstad: 29 mei 2017

Op maandag 29 mei 2017 wordt de kermiskoers georganiseerd in de binnenstad van Hulst. Hierdoor dienen een aantal straten in de binnenstad te worden afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Vanaf 18.00 uur tot 18.45 uur wordt in verband met de dikke banden race de volgende straten afgesloten:

 • Steenstraat
 • Korte Nieuwstraat
 • Lange Nieuwstraat
 • Cornelis de Vosplein
 • Grote Markt (tussen Steenstraat en Cornelis de Vosplein)


Vanaf 18.45 uur tot 22.00 uur wordt in verband met de kermiskoers de volgende straten afgesloten:

 • Grote Markt (straat)
 • Cornelis de Vosplein
 • Houtmarkt
 • Kleine Bagijnestraat
 • Zoutestraat (tussen Graauwse Poort en rotonde)
 • Koolstraat
 • Van der Maelstedeweg
 • Stationsweg
 • Gentsestraat

Op deze dag geldt er vanaf 13.00 uur een parkeerverbod op Grote Markt, tussen de Steenstraat en Cornelis de Vosplein, De Cornelis de Vosplein en de Kleine Bagijnestraat. Vanaf 17.00 uur geldt ook een parkeerverbod op de Zoutestraat, tussen de Graauwse Poort en Rotonde en Glacisweg. IJzerenhandstraat en Koolstraat.

 

HULST - Stationsweg en gedeelte Gentsestraat: 2, 3 en 4 juni 2017

In verband met Vestrock & Vestrock Junior zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht om de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen. Op de onderstaande tijdstippen wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de Stationsweg én het gedeelte van de Gentsestraat gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Traverse.

- vrijdag 2 juni 2017 vanaf 14.30 tot 01.30 uur.
- zaterdag 3 juni 2017 vanaf 10.30 tot 01.30 uur.
- zondag 4 juni 2017 vanaf 12.30 tot 23.00 uur.
 

HULST - Fietspad tussen het Havenfort en de Hulster Nieuwlandweg: 1 t/m 4 juni 2017

Inverband met het realiseren van een festivalcamping in het park aan het Havenfort, is het fietspad dat door dit park leidt (tussen het Havenfort en de Hulster Nieuwlandweg) vanaf donderdag 1 juni 2017 - 11.30 uur - afgesloten. Deze afsluiting duurt tot zondag 4 juni 2017 - 23.00 uur.

 

GRAAUW - Dwarsstraat: 19 t/m 23 juni 2017

In de periode van maandag 19 juni tot en met vrijdag 23 juni 2017 wordt onderhoud uitgevoerd in de Dwarsstraat te Graauw. Het betreffen werken aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor alle verkeer.
Dit werk wordt in opdracht van Waterschap Scheldestromen uitgevoerd.
 

KLOOSTERZANDE - Zoutlandstraat: 20 t/m 29 juni 2017

In de periode van dinsdag 20 juni tot en met donderdag 29 juni 2017 wordt onderhoud uitgevoerd in de Zoutlandstraat te Kloosterzande. Het betreffen werken aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor alle verkeer.
Dit werk wordt in opdracht van Waterschap Scheldestromen uitgevoerd.
 

KRUISDORP - Voetpad: 3 t/m 25 juli 2017

In de periode van maandag 3 juli tot en met dinsdag 25 juli 2017 wordt onderhoud uitgevoerd aan het voetpad in Kruisdrop. Het betreffen werken aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten voor alle verkeer.
Dit werk wordt in opdracht van Waterschap Scheldestromen uitgevoerd.

 

ABSDALE - N258: t/m eind juli 2017

Nabij Absdale is er momenteel verkeerhinder. Op en om de N258 wordt gewerkt in opdracht van Delta aan de leidingen en kabels. In verband met deze werken is het nodig de doorgaande weg deels af te sluiten ter hoogte van de Plattendijk. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten. Dit duurt tot begin april 2017. De verkeerslichten zijn alleen in werking tijdens werkuren. In de avonden en weekenden zijn de verkeerlichten niet in werking en kan men gewoon passeren.

In de periode tot begin april 2017 wordt er ook gewerkt aan de Tolweg te Absdale. Ook daar worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst.

Tijdens de werkzaamheden kan er in Absdale geen gebruik worden gemaakt van de aansluitingen op de N258.

De werken aan de leidingen en kabels hebben te maken met de rotonde. Die rotonde wordt in opdracht van de Provincie Zeeland aangelegd ten oosten van Absdale. De aanleg van deze rotonde start in april 2017. Het streven is om de rotonde eind juli 2017 klaar te hebben.

Tussen de nieuwe rotonde en de rotonde ter hoogte van Life & Garden komt aan de noordzijde een landbouwweg en fietspad. Wanneer die werken starten, is nog niet bekend.

Voor meer informatie: https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/herinrichting-absdaalseweg-n258

 

HULST - Brouwersplein: t/m eind mei 2017

Het Brouwersplein te Hulst wordt herbestraat. De bestaande natuursteenkeien worden uit oogpunt van toegankelijkheid vervangen door een vlakker bestratingsmateriaal. De werkzaamheden nemen naar verwachting tot eind mei 2017 in beslag. Bij de werkzaamheden kunnen de weersomstandigheden een rol spelen. 

Het werk wordt in fasen uitgevoerd, zodat steeds een deel van het plein beschikbaar blijft voor fietsers en voetgangers. Tijdens de werkzaamheden is het plein niet bereikbaar voor auto’s.

 

CLINGE - Kon. Julianastraat eo: 6 juni t/m eind 2017

In de week van 5 juni 2017 starten in Clinge de rioolwerkzaamheden in de Koningin Julianastraat, de Prins Bernhardstraat en het gedeelte van de Beatrixstraat gelegen tussen de Klinkerstraat en de Koningin Julianastraat.

In deze straten moet de riolering worden vervangen. Nadat de riolering is vervangen, wordt de bestrating terug aangebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebruikte straatklinkers en nieuwe stoeptegels. De inrichting van de straten blijft ongewijzigd.

Het werk start in de Koningin Julianastraat ter hoogte van de school en verschuift dan in de richting van de ’s-Gravenstraat. Na de Koningin Julianastraat volgen de werkzaamheden in de Beatrixstraat en daarna in de Prins Bernhardstraat.

In verband met de werkzaamheden is de Koningin Julianastraat vanaf circa dinsdag 6 juni 2017 afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Naar verwachting neemt de realisatie van het totale project tot eind 2017 in beslag. Uiteraard spelen de weersverwachtingen een rol bij de uitvoering en planning van de werkzaamheden.

 

HENGSTDIJK - Fietspad Vogelweg: 6 t/m 15 juni 2017

Waterschap Scheldestromen gaat dit voorjaar werkzaamheden uitvoeren aan het fietspad van de Vogelweg te Hengstdijk. De werkzaamheden worden in de periode van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 15 juni 2017 uitgevoerd.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de weg en het fietspad afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de werken wordt een omleidingsroute ingesteld.

Voor nadere informatie, kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen, op tel. 088-2461178 of via e-mail kees.scheele@scheldestromen.nl

 

HULST - Binnenstad: 11 juni 2017

Op zondag 11 juni 2017 vindt voor de 24e keer de Hulster Dweildag plaats. In verband met de Dweildag worden die dag in de binnenstad diverse straten afgesloten voor het verkeer.

De straten die op zondag 11 juni 2017 zijn afgesloten, zijn: Gentsestraat, Grote Markt (rijbaan), Steenstraat, Overdamstraat, Grote Zwanenstraat. Daarnaast zijn ook de volgende hoeken afgesloten voor het verkeer: Lange Nieuwstraat/Kleine Bagijnestraat, Overdamstraat/Minderbroedersstraat, Lange Nieuwstraat/Zomerstraat, Grote Bagijnestraat/Kreupelstraat en Pierssenstraat/Steenstraat. Deze straten zijn afgesloten vanaf 11.00 uur tot 19.00 uur.

Tijdens de afsluiting zijn de Houtmarkt, Paardenmarkt, Solmsbolwerk en de Grote Markt slechts beperkt bereikbaar. U bereikt deze vanaf de Grote Bagijnestraat via de Kreupelstraat en de Tuinstraat. Dit gebied kan worden verlaten via de Houtmarkt en de Kleine Bagijnestraat.

Bij de diverse afsluitingen staan verkeersregelaars, die het verkeer in goede banen leiden.

Tijdens de Dweildag is de binnenstad niet bereikbaar voor vrachtverkeer.

 

Wegafsluiting