Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: onbepaalde tijd
HULST - Janseniuslaan en omgeving: t/m eind september 2018
KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat en Poolsplein: eind december 2018
 

 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat en Poolsplein: eind december 2018

Na de bouwvakantie starten de rioolwerken in de Cloosterstraat. In het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Marijkeplein, wordt naast de bestaande riolering een regenwaterriool aangelegd. Aansluitend op deze rioolwerken wordt de volledige Cloosterstraat én ook het Poolsplein (hoofdrijbaan, niet de parallelweg) heringericht.

Wegafsluiting
Op maandag 13 augustus 2018 wordt de Cloosterstraat te Kloosterzande afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het overgrote gedeelte van de Cloosterstraat, namelijk het deel gelegen tussen de Hulsterweg en de Geraniumstraat.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de Geraniumstraat, Pastoor Smuldersstraat, Irenestraat, Beatrixstraat, Willem Alexanderstraat en de Hulsterweg.

Kabels & leidingen
Vanaf maandag 13 augustus 2018 wordt verder gewerkt aan de kabels en leidingen. Het streven is om de werken aan de kabels en leidingen eind september 2018 af te ronden.

Rioolwerk
Op maandag 20 augustus 2018 beginnen de rioolwerkzaamheden. Als eerste stap wordt dan de bestaande asfaltverharding verwijderd in het gedeelte van de Cloosterstraat gelegen tussen de Geraniumstraat en het Marijkeplein. De rioolwerken nemen naar verwachting zo’n twee maanden in beslag.

Reconstructie
Aansluitend op de rioolwerken wordt de Cloosterstraat én ook het Poolsplein (hoofdrijbaan, niet de parallelweg) heringericht.

De werkzaamheden worden eind 2018 afgerond; dit met uitzondering van de definitieve asfaltlaag. Die kan pas in het voorjaar 2019 worden aangebracht. Dat wordt vermoedelijk april/mei 2019. Tijdens die werken is het nodig de straat weer tijdelijk af te sluiten.

 

HULST - Janseniuslaan en omgeving: t/m eind september 2018

In de Janseniuslaan en de Oude Polderstraat te Hulst vinden tot eind september 2018 riolering- en wegwerkzaamheden plaats. De werken zijn in volle gang.

In de Janseniuslaan, vanaf huisnummer 10 t/m 44 en in de Oude Polderstraat is de riolering inmiddels vernieuwd. Het laatste deel, het gedeelte Janseniuslaan vanaf huisnummer 2 tot 10 en het Westdorpeplein volgt na de bouwvakvakantie.

In de Janseniuslaan is reeds gestart met de her-aanleg van wegen, parkeervakken en trottoirs. Ongeveer de helft daarvan is nu gerealiseerd.
Het tweede deel en de nieuwe verhardingen in de Oude Polderstraat worden na de bouwvakvakantie uitgevoerd.

Nieuwe openbare verlichting wordt gelijktijdig met de her-aanleg van de wegen aangebracht.

Naar verwachting wordt het project eind september 2018 afgerond. Uitzondering zijn de groenvoorzieningen. Bomen en planten worden pas in het najaar aangeplant.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: onbepaalde tijd

Begin februari 2018 is in de Emmastraat te Kloosterzande het riool ingestort. Een eerste herstelpoging bleek niet afdoende te zijn. Meer ingrijpende werken bleken nodig om het riool te repareren.
.
Er waren reeds plannen voor het in zijn geheel vervangen van de riolering in de Emmastraat. Dit werk zou worden uitgevoerd na afronding van de geplande werkzaamheden in de Cloosterstraat. Gezien de toestand van het riool in de Emmastraat wordt er nu aan gewerkt om het vervangen van de riolering tussen het Marijkeplein en de kruising van de Emmastraat richting Willem Alexanderstraat eerder uit te voeren. Dit vraagt nog enige voorbereidingstijd en afstemming met diverse partijen. Wanneer kan worden gestart met de vervanging van de riolering in de Emmastraat is nog niet duidelijk; wel dat een en ander dit jaar gebeurt.

De Emmastraat blijft – uit oogpunt van veiligheid - afgesloten voor het doorgaande verkeer totdat de riolering volledig is vervangen. Wanneer de werken zullen zijn afgerond is nog niet bekend.

 

 

 

Wegafsluiting