Wegafsluitingen

ABSDALE - N258: t/m eind november 2017
CLINGE - Kon. Julianastraat eo: t/m eind 2017
HULST - Princebolwerk/Gentsepoort: t/m 25 augustus 2017
HULST - Frans van Waesberghestraat/Steenstraat/Overdamstraat: 28 augustus t/m 8 september 2017
HULST - Binnenstad: 25, 26 en 27 augustus 2017
 

HULST - Princebolwerk/Gentsepoort: t/m 25 augustus 2017

Op het Princebolwerk te Hulst worden werkzaamheden uitgevoerd. De werken duren naar verwachting tot vrijdag 25 augustus 2017.

Belangrijkste uitgangspunt bij de herinrichting is het overzichtelijker maken van de parking op het Princebolwerk en het vergroten van de verkeersveiligheid; dit met het oog op de aan het bolwerk gelegen basisschool. Tussen de school en de parking wordt een verhoogd plateau aangebracht. Daarop is enkel éénrichtingsverkeer toegestaan. De rest van de parking wordt tweerichtingsverkeer. Daardoor is het niet meer noodzakelijk om langs de school te rijden. Parkeren vindt alleen nog plaats haaks op de rijbaan. In het midden van de parking wordt een trottoir aangebracht, waardoor voetgangers veilig van en naar de school of de binnenstad kunnen wandelen. De parking wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld. In de nieuwe situatie is er sprake van 46 parkeerplaatsen; nu zijn dat er 47. Aan de oostzijde van de parking is helaas onvoldoende ruimte voor nog een langsparkeerstrook. Wel mag op de rijbaan kort worden stilgestaan; dit ombijvoorbeeld kinderen in en uit de auto te laten. Het bolwerk wordt heringericht, zoals onder andere ook het Solmsbolwerk is ingericht. De weg richting het bolwerk wordt ingericht met gebakken straatstenen met natuursteen banden.

Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk het Princebolwerk voor het verkeer af te sluiten. Het werk start achteraan op het bolwerk en verschuift zich zo richting Gentsepoort.


HULST - Frans van Waesberghestraat, Steenstraat, Overdamstraat: 28 augustus t/m 8 september 2017

Op maandag 28 augustus 2017 wordt gestart met de daadwerkelijke sloop van het ’s-Gravenhofgebouw te Hulst. Ter plaatse wordt – na de sloop en het verwijderen van de fundering - een appartementsgebouw gerealiseerd. Het betreft een complex met daarin twaalf appartementen en twee stadswoningen. Op de begane grond is ruimte voor commerciële functies voorzien.

De sloop gebeurt in opdracht van de gemeente Hulst. Het streven is de sloop medio september 2017 af te ronden. Na de sloop van het gebouw wordt de grond verkocht aan Hertsens, waarna onder archeologisch toezicht de fundering en de kelders worden verwijderd. Daarna zal Hertsens Beheer BV uit Kruibeke de nieuwbouw realiseren.

Uit oogpunt van veiligheid is het tijdens de sloopwerkzaamheden noodzakelijk bepaalde wegen af te sluiten:
- Vanaf maandag 28 augustus tot en met vrijdag 8 september 2017: Frans van Waesberghestraat, en wel het gedeelte gelegen tussen de Vestdijkstraat en de Steenstraat.
- Vanaf maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september 2017: Steenstraat, en wel het gedeelte gelegen tussen de Pierssenstraat en de Frans van Waesberghestraat én de Overdamstraat.

Het verkeer wordt in de periode van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 8 september 2017 omgeleid.

In verband met de wegomleidingen in de binnenstad is in de Kleine Bagijnestraat vanaf maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september 2017 een parkeerverbod van kracht. Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Tuinstraat/Kreupelstraat en het Schuttershof.
 

HULST - BINNENSTAD: 25, 26 en 27 augustus 2017

Op zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus 2017 zijn het weer Hulster Vestingdagen. Het programma kunt u vinden op www.hulstvestingstad.nl

Binnenstad afgesloten
Zowel op zaterdag 26 augustus als zondag 27 augustus 2017 is de Hulster binnenstad voor het verkeer afgesloten. De wegen die worden afgesloten zijn: Stationsweg, Gentsestraat, Grote Markt, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Grote Bagijnestraat (deels), Kleine Bagijnestraat (deels), Cornelis de Vosplein, Houtmarkt, Steenstraat, Overdamstraat, Vismarkt, Bierkaaistraat, Walmolenstraat, ’s-Gravenhofplein en Frans van Waesberghestraat, Princebolwerk en Oranjebolwerk.
Deze zijn op zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus 2017 steeds vanaf 10.00 tot 19.00 uur afgesloten. Het ’s Gravenhofplein is op zondag 27 augustus 2017 niet afgesloten. Hier kan worden geparkeerd. Het plein kan enkel worden benaderd via de Dubbele Poort.

Daarnaast is op zaterdagavond 26 augustus 2017 - vanaf 19.00 tot 01.00 uur - het Cornelis de Vosplein afgesloten.
Tijdens de afsluiting van de binnenstad wordt in de Tuinstraat en de Kreupelstraat het éénrichtingsverkeer omgedraaid.
In verband met activiteiten op de Grote Markt, is het marktplein vanaf vrijdagochtend 25 augustus 2017 - vanaf 08.00 uur – afgesloten. Deze blijft afgesloten tot zondagavond 27 augustus 2017 om 24.00 uur.
Het ’s-Gravenhofplein wordt afgesloten op zaterdag 26 augustus 2017 vanaf 3.00 uur tot 19.00 uur.
In de afgesloten straten geldt verder een parkeerverbod en is een wegsleepregeling van kracht.
In verband met de opbouw van de kraampjes gaat het parkeerverbod in op vrijdag 25 augustus 2017 vanaf 19.00 uur.
Tijdens de afsluiting van de binnenstad is er in en om het centrum van Hulst een omleidingsroute van kracht.

Bewoners
Het Havenfort, het Oranjebolwerk en het Princebolwerk worden gereserveerd voor het parkeren van voertuigen van de bewoners van de binnenstad en de deelnemers aan de Hulster Vestingdagen. Bewoners kunnen op beide dagen hun auto parkeren op het Havenfort (voorbij het bruggetje) met een geldige parkeervergunning of een speciale pas. Deze kunnen zij aanvragen bij de afdeling Wonen & Werken via tel. 14 0114. Bewoners die tijdens het evenement in de binnenstad moeten zijn, kunnen - op vertoon van een geldige parkeervergunning of hierboven genoemde pas – terecht via de Dubbele Poort – Godsplein – Moervaartstraat – Nieuweweg of via de Graauwse Poort – Schuttershof - Grote Bagijnestraat – Kreupelstraat - Tuinstraat – Paardenmarkt. De binnenstad kan via  de Dubbele Poort of de Graauwse Poort weer worden verlaten.
 

ABSDALE - N258: t/m eind november 2017

Bij Absdale komt een rotonde. De Provincie Zeeland gaat die aanleggen uit oogpunt van verkeersveiligheid. Aanwezige kruispunten op provinciale wegen worden zoveel mogelijk omgebouwd tot rotondes. Zo dus ook  in Absdale.

De rotonde wordt ten oosten van Absdale aangelegd. Tussen de nieuwe rotonde en de rotonde bij Life & Garden komt aan de noordzijde van de N258 ook een landbouwweg en een vrij liggend fietspad. Na de aanpassingen verdwijnen drie onveilige kruispunten. De directe aansluitingen op de N258 van de Stellestraat, Plattendijk en Tolweg komen te vervallen.

Op maandag 21 augustus 2017 start de tweede fase van het project. Gedurende deze fase wordt voor het doorgaande verkeer gebruik gemaakt van een tijdelijke weg. De aansluiting van de Abdaalseweg met de Riet- en Wulfsdijkweg / Plattendijk is tijdens deze fase afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

De aanleg van de rotonde neemt in totaal circa vier maanden in beslag. Aansluitend op de aanleg van de rotonde wordt Absdale ingericht als 30 km zone.
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer – indien nodig – ter plaatse omgeleid.

Voor meer informatie: www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/herinrichting-absdaalseweg-n258
Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van H4A op tel. 0115-471460.
 

CLINGE - Kon. Julianastraat eo: t/m eind 2017

De rioolwerkzaamheden in de Koningin Julianastraat, de Prins Bernhardstraat en het gedeelte van de Beatrixstraat gelegen tussen de Klinkerstraat en de Koningin Julianastraat te Clinge zijn gestart.

In deze straten moet de riolering worden vervangen. Nadat de riolering is vervangen, wordt de bestrating terug aangebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebruikte straatklinkers en nieuwe stoeptegels. De inrichting van de straten blijft ongewijzigd.

Het werk start in de Koningin Julianastraat ter hoogte van de school en verschuift dan in de richting van de ’s-Gravenstraat. Na de Koningin Julianastraat volgen de werkzaamheden in de Beatrixstraat en daarna in de Prins Bernhardstraat.

Naar verwachting neemt de realisatie van het totale project tot eind 2017 in beslag. Uiteraard spelen de weersverwachtingen een rol bij de uitvoering en planning van de werkzaamheden. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

Wegafsluiting