Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: medio juni 2018
HULST Vestrock - Stationsweg en gedeelte Gentsestraat: 1 t/m 3 juni 2018
HULST - Janseniuslaan en omgeving: 28 mei t/m eind september 2018
CLINGE - Klinkerstraat: 25 mei t/m 1 juni 2018
HULST - Beestenmarkt: 29 mei 2018

 

HULST - Beestenmarkt: 29 mei 2018

Op dinsdag 29 mei 2018 is de Beestenmarkt te Hulst afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Op deze dag wordt ter hoogte van Beestenmarkt 15 en 17 een inrit aangemaakt.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

CLINGE - Klinkerstraat: 25 mei t/m 1 juni 2018

In verband met sloopwerkzaamheden aan de panden Klinkerstraat 15 – 17 en 20 te Clinge wordt deze straat vanaf vrijdag 25 mei tot en met vrijdag 1 juni 2018 afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De afsluiting van de Klinkerstraat betreft het gedeelte tussen de Prins Bernhardstraat en ’s-Gravenstraat. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST - Janseniuslaan en omgeving: 28 mei t/m eind september 2018

In de Janseniuslaan en de Oude Polderstraat te Hulst zijn de afgelopen jaren nieuwe woningen gebouwd door de Woonstichting Hulst. De openbare ruimte rondom de woningen wordt nu aangepakt. De werken start op maandag 28 mei 2018.

In het gebied worden de wegen, parkeerplaatsen en trottoirs opnieuw aangelegd. Ook de groenvoorziening en de openbare verlichting worden vernieuwd. Vóór deze vernieuwingswerken wordt ter plaatse ook de riolering volledig vernieuwd. De huidige riolering is namelijk verouderd. Het rioolstelsel dat wordt aangelegd, is een gescheiden stelsel. Regenwater en afvalwater worden apart opgevangen en afgevoerd.

De werken worden in fasen uitgevoerd. Dit is om de overlast te beperken. Er wordt steeds een beperkt weggedeelte afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid.
Gestart wordt op maandag 28 mei 2018 in het Verbindingsstraatje en in de Janseniuslaan ter hoogte van de huisnummers 13 tot 41.

Direct na het vervangen van de riolering wordt de rioolsleuf terug aangevuld en wordt een puinbaan aangebracht. Pas als de puinverharding is aangebracht, wordt een volgende fase aangepakt.

Naar verwachting wordt het gehele project eind september 2018 afgerond. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

HULST Vestrock - Stationsweg en gedeelte Gentsestraat: 1 t/m 3 juni 2018

Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni 2018 vindt - op de landtong tussen de Binnenvest en de Buitenvest te Hulst - voor de negende keer Vestrock plaats. De volgende dag - zondag 3 juni 2018 - is het de beurt aan Vestrock Junior.

In verband met Vestrock en Vestrock Junior zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht om de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen.

Op de onderstaande tijdstippen wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de Stationsweg én het gedeelte van de Gentsestraat gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Traverse:

  • vrijdag 1 juni 2018 vanaf 14.30 tot 01.30 uur
  • zaterdag 2 juni 2018 vanaf 10.30 tot 01.30 uur
  • zondag 3 juni 2018 vanaf 12.30 tot 22.00 uur

Op de genoemde tijdstippen kan de binnenstad van Hulst via deze weg enkel worden ingereden. De binnenstad kan niet worden verlaten via deze kant.

Omdat het verlaten van de stad op de bovengenoemde momenten enkel gaat via de Graauwse Poort en de Dubbele Poort en omdat deze beide poorten niet toegankelijk zijn voor vrachtverkeer, betekent dit dat vrachtverkeer op de genoemde tijden de binnenstad enkel kan inrijden en niet meer kan uitrijden. Voor het overige verkeer geldt dus dat zij de stad kunnen inrijden langste alle drie de zijden, en deze kunnen verlaten via de Graauwse of Dubbele Poort.

Op de parkeervakken aan de Stationsweg, tegenover “Reynaertshof”, wordt een parkeerverbod ingesteld op de genoemde tijdstippen, in verband met het instellen van een Kiss & Ride zone.

In verband met het realiseren van een festivalcamping in het park aan het Havenfort, is het fietspad dat door dit park leidt (tussen het Havenfort en de Hulster Nieuwlandweg) vanaf donderdag 31 mei 2018 – 18.00 uur – afgesloten. Deze afsluiting duurt tot zondag 3 juni 2018 – 17.00 uur.

De fietsenparking wordt voorzien op de parkeervakken aan het Havenfort (gedeelte vóór de brug). Op deze parkeervakken zal derhalve een parkeerverbod worden ingesteld.
Tevens wordt op het Havenfort, het gedeelte gelegen achter de Rabobank, gereserveerd als artiestenparking. Het gaat om zo’n 24 parkeervakken. De gehandicaptenparkeerplaatsen op deze locatie blijven beschikbaar.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: medio juni 2018

Begin februari 2018 is in de Emmastraat te Kloosterzande het riool ingestort. Een eerste herstelpoging bleek niet afdoende te zijn. Meer ingrijpende werken bleken nodig om het riool te repareren. Het streven was deze eind mei 2018 af te ronden. Dit gaat echter wat langer duren. Naar verwachting is het werk medio juni 2018 klaar en kan de straat weer worden open gesteld voor het verkeer.

Volledig nieuwe riolering
Er waren reeds plannen voor het in zijn geheel vervangen van de riolering in de Emmastraat. Dit werk zou worden uitgevoerd na afronding van de geplande werkzaamheden in de Cloosterstraat. Gezien de toestand van het riool in de Emmastraat wordt er nu aan gewerkt om het vervangen van de riolering tussen het Marijkeplein en de kruising van de Emmastraat richting Willem Alexanderstraat eerder uit te voeren. Dit vraagt nog enige voorbereidingstijd en afstemming met diverse partijen. Wanneer kan worden gestart met de vervanging van de riolering in de Emmastraat is nog niet duidelijk; wel dat een en ander dit jaar gebeurt.

 

 

 

Wegafsluiting