Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: onbepaalde tijd
HULST - Janseniuslaan & Oude Polderstraat: t/m eind september 2018
KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind december 2018
HEIKANT- Julianastraat: onbepaalde tijd
KAPELLEBRUG - Roskamstraat: t/m 21 september 2018
VOGELWAARDE - Bossestraat: 24 t/m 28 september 2018
HULST - 's-Gravenhofplein: vanaf medio oktober 2018
HULST - Binnenstad: 29 september 2018

 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind december 2018

De rioolwerken in de Cloosterstraat in Kloosterzande zijn in volle gang. Ook aan de herinrichting van de straat wordt gewerkt.

De rioolwerken zijn gestart in het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Marijkeplein. Die zijn nu afgerond. Ook de herinrichting van dit gedeelte van de straat is al ver gevorderd. De bovenste laag asfalt wordt later aangebracht. Dan komen ook de fietssuggestiestroken en wegmarkering. De groenvoorziening moet ook nog worden aangebracht.

Op donderdag 4 oktober 2018 wordt gestart met de werkzaamheden in het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Poolsplein. Dit gedeelte van de straat én de kruising van de Cloosterstraat/Groenendijk/Poolsplein worden ook heringericht. Ook het Poolsplein (hoofdrijbaan, niet de parallelweg) wordt nog heringericht. Hier worden ook de bushalten aangepast.

Wegafsluiting
Op donderdag 4 oktober 2018 veranderen de wegafsluitingen en de omleidingsroute. Vanaf die dag is het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Poolsplein afgesloten voor het verkeer. Ook de kruising Cloosterstraat/Groenendijk/Poolsplein is vanaf dat moment afgesloten.

Het gedeelte van de Cloosterstraat gelegen tussen de Geraniumstraat en de Hulsterweg is vanaf donderdag 4 oktober 2018 weer open voor het verkeer.

Over het gehele gebied van de werkzaamheden geldt dat de bovenste laag asfalt pas in het voorjaar 2019 wordt aangebracht. Op dat moment wordt de straat tijdelijke weer even afgesloten voor het verkeer.

Wegomleiding
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Vanaf 4 oktober 2018 loopt de route via de Zoutedijk, plan Zoutedijk, Cloosterstraat, Europlein, Irenestraat, Beatrixstraat, Willem Alexanderstraat en Hulsterweg.

 

KAPELLEBRUG - Roskamstraat: t/m 21 september 2018

Onlangs is het gedeelte van het fietspad aan de Roskamstraat - dat Kapellebrug verbindt met de Clingse bossen – vernieuwd. Het gedeelte van de Roskamstraat tussen dat fietspad en de N290 te Kapellebrug vraagt echter nog de aandacht. Dat gedeelte wordt nu aangepakt. De bestaande verharding wordt momenteel vernieuwd. Daarnaast wordt de waterafvoer ter plaatse verbeterd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot circa 21 september 2018.
Het betreffende weggedeelte van de Roskamstraat wordt tijdens de werken afgesloten voor het verkeer. Het fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST - Binnenstad Hulst: 29 september 2018

Op zaterdag 29 september 2018 is het kermiskoers in de Hulster binnenstad. Dit levert vanaf 15.30 uur tot 20.00 uur verkeershinder op.
De route die de rijders volgen is: Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Nieuweweg, Walstraat, Dubbele Poort, Overdamstraat, Steenstraat, Grote Markt.

Op zaterdag 29 september 2018 is de binnenstad enkel te bereiken via de zijde van de Gentsepoort. De Dubbele Poort en de Graauwse Poort zijn tijdens de koers afgesloten voor het verkeer. De rijrichting in de Grote Zwanenestraat wordt tijdelijk omgedraaid. Hierdoor kan het verkeer vanuit de Gentsestraat richting Frans van Waesberghestraat, Vestdijkstraat en Houtenkwartier, om zo de binnenstad weer te verlaten.

De straten waar de kermiskoers passeert zijn afgesloten. Verkeer vanuit de omgeving Lange Bellingstraat kan ook via de Tuinstraat en Kreupelstraat rijden. Een verkeersregelaar op de kruising met de Kleine Bagijnestraat reguleert dit.

Tijdens de wegafsluitingen zijn er in en om de binnenstad van Hulst omleidingsroutes. Op diverse punten zijn verkeersregelaars actief.
Voor de hulpdiensten zijn extra maatregelen getroffen. Zij zijn hiervan op de hoogte.

Er geldt een parkeerverbod in de Cornelis de Vosplein, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof en Nieuweweg. Er is een wegsleepregeling van kracht.

 

HULST - Janseniuslaan & Oude Polderstraat: t/m eind september 2018

In de Janseniuslaan en de Oude Polderstraat te Hulst vinden tot eind september 2018 riolering- en wegwerkzaamheden plaats. De werken zijn in volle gang.
Daar waar in de Janseniuslaan wordt gewerkt is de weg afgesloten.
In verband met de werkzaamheden is het gedeelte van de Oude Polderstraat gelegen tussen de Janseniuslaan en het De Genstetplantsoen vanaf maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2018 afgesloten voor het verkeer.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Naar verwachting wordt het project eind september 2018 afgerond. Uitzondering zijn de groenvoorzieningen. Bomen en planten worden pas in het najaar aangeplant.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: onbepaalde tijd

Begin februari 2018 is in de Emmastraat te Kloosterzande het riool ingestort. Een eerste herstelpoging bleek niet afdoende te zijn. Meer ingrijpende werken bleken nodig om het riool te repareren.
.
Er waren reeds plannen voor het in zijn geheel vervangen van de riolering in de Emmastraat. Dit werk zou worden uitgevoerd na afronding van de geplande werkzaamheden in de Cloosterstraat. Gezien de toestand van het riool in de Emmastraat wordt er nu aan gewerkt om het vervangen van de riolering tussen het Marijkeplein en de kruising van de Emmastraat richting Willem Alexanderstraat eerder uit te voeren. Dit vraagt nog enige voorbereidingstijd en afstemming met diverse partijen. Wanneer kan worden gestart met de vervanging van de riolering in de Emmastraat is nog niet duidelijk; wel dat een en ander dit jaar gebeurt.

De Emmastraat blijft – uit oogpunt van veiligheid - afgesloten voor het doorgaande verkeer totdat de riolering volledig is vervangen. Wanneer de werken zullen zijn afgerond is nog niet bekend.


HEIKANT - Julianastraat: onbepaalde tijd

In Heikant zijn werkzaamheden gaanden in de Julianastraat. Deze straat wordt heringericht en de riolering wordt vernieuwd. Vóór de rioolwerken en de herinrichting moeten ter plaatse de nodige kabels en leidingen worden vernieuwd en verlegd. Er wordt momenteel gewerkt aan de water-, gas- en elektraleidingen en kabels.Dat gebeurt in opdracht van DNWG.

De werken vinden plaats in het gedeelte van de Julianastraat, gelegen tussen de kerk en de Driehoefijzerstraat. Het werk vindt in fases plaats.
Om het werk vlot en veilig uit te kunnen voeren, wordt de Julianastraat afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

VOGELWAARDE - Bossestraat: 24 t/m 28 september 2018

In de Bossestraat te Vogelwaarde moet de afvoer van het afvalwater worden verbeterd. Daarom wordt een pompput geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats ten oosten van de watergang en voor de woning met huisnummer 126d. De werkzaamheden vangen aan op maandag 24 september 2018 en nemen naar verwachting tot en met vrijdag 28 september 2018 in beslag. In verband met de werken is in de bovengenoemde periode de Bossestraat, gelegen tussen de Schoolstraat en de Campensedijk, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Bestemmingsverkeer is wel mogelijk.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: vanaf medio oktober 2018

Vanaf medio oktober 2018 is het ’s-Gravenhofplein te Hulst voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan dan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast wordt in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij.

De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.

 

Wegafsluiting