Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: t/m 21 december 2018
KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind december 2018
HEIKANT- Julianastraat: onbepaalde tijd
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST - Zoetevaart: t/m 13 november 2018
HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m mei 2019
ZANDBERG: Standertmolenstraat: t/m 14 december 2018
HENGSTDIJK - Vogelweg en Hengstdijksestraat: 12 november t/m 30 november 2018
HULST - Tuinstraat: 15 t/m 17 november 2018

 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind december 2018

De rioolwerken in de Cloosterstraat in Kloosterzande zijn zo goed als klaar. De herinrichting van het Poolsplein is afgerond en ook de herinrichting van de Cloosterstraat gaat goed vooruit.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden op het Poolsplein. Omstreeks dinsdag 13 november 2018 wordt gestart met de herinrichting van het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen het Marijkeplein en de Hulsterweg. In dit deel is geen sprake van rioolwerk. Het streven is om deze werken eind december 2018 af te ronden.

Wegafsluiting
Het Poolsplein is weer toegankelijk voor het verkeer. Ook de kruising met de Groenendijk is weer beschikbaar. Het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen het Europlein en de Hulsterweg is vanaf dinsdag 13 november 2018 afgesloten voor het verkeer. Het overige deel van de Cloosterstraat is toegankelijk voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Europlein, Irenestraat, Beatrixstraat en Willem Alexanderstraat.

In 2019
De werkzaamheden op de kruising Cloosterstraat / Hulsterweg worden na de jaarwisseling uitgevoerd.
Over het gehele gebied van de werkzaamheden geldt dat de bovenste laag asfalt pas in het voorjaar 2019 wordt aangebracht. Op dat moment wordt de straat tijdelijk weer even afgesloten voor het verkeer.

 

ZANDBERG - Standertmolenstraat: t/m 14 december 2018

De Standertmolenstraat te Zandberg moet worden herbestraat. Ook worden er ter plaatse enkele aanpassingen gedaan ivm het 30 km/uur regime.

De werkzaamheden nemen naar verwachting tot en met 14 december 2018 in beslag. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden de planning beïnvloeden. In verband met de werken is de Standertmolenstraat te Zandeberg in de genoemde periode afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd:
De eerste fase is het gedeelte van de straat gelegen tussen de overgang van asfalt naar klinkers (nabij huisnummer 30) en de kruising met de Theenaertstraat. Tijdens deze fase blijft de kruising nog vrij.
De tweede fase is de kruising met de Theenaertstraat tot aan de kruising met de Zoutestraat en Zandbergsestraat.

 

HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m mei 2019

In verband met de bouwwerkzaamheden op de hoek Frans van Waesberghestraat / Overdamstraat wordt de Frans van Waesberghestraat te Hulst tot en met vrijdag 31 mei 2019 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat gelegen tussen de Vestdijkstraat en de Steenstraat.
Dit deel van de straat wordt ingericht als opslagterrein ten behoeve van het bouwproject Residentie Gravenhof.

Het verkeer vanuit de Frans van Waesberghestraat kan via de Vestdijkstraat of de Grote Zwanenstraat de weg vervolgen. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van het trottoir van de Frans van Waesberghestraat. Fietsers moeten omrijden.

Eveneens wordt de Visbrug te Hulst, gelegen tussen de Overdamstraat en ’s-Gravenhofplein, de gehele bouwperiode afgesloten voor voetgangers. Deze afsluiting is nodig om de veiligheid van de voetgangers te garanderen.

 

HULST - Tuinstraat: 15 t/m 17 november 2018

In verband met het plaatsen van een rolsteiger op de openbare weg in de Tuinstraat ter hoogte van huisnr. 21 wordt vanaf 15 t/m 17 november 2018 de Tuinstraat te Hulst afgesloten voor het doorgaande verkeer. De wegafsluiting vindt in deze periode van 8.00 uur tot ongeveer 16.00 uur plaats.Na 16.00 uur wordt de Tuinstraat weer opengesteld voor verkeer.

 

HENGSTDIJK - Vogelweg en Hengstdijksestraat: t/m 30 november 2018

Tot en met 30 november 2018 vindt de herinrichting van de Vogelweg en de Hengstdijksestraat bij Hengstdijk plaats. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Bij de herinrichting krijgt de Vogelweg ter plaatse van de Plevierstraat een uitbuiging van 1,75 meter. Het verkeer vanuit de Plevierstraat krijgt hierdoor beter zicht op de Vogelweg. De bebouwde komgrenzen van Hengstdijk worden zodanig verplaatst dat de Hengstdijkse Kerkstraat en de uitrit van recreatiecentrum De Vogel binnen de bebouwde kom komen te liggen. De rechtsafstrook bij recreatiecentrum De Vogel wordt opnieuw aangelegd en ingericht. De twee bestaande bushaltes bij recreatiecentrum De Vogel verdwijnen. De twee overblijvende bushaltes bij de Plevierstraat worden vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. De weg tussen de nieuwe bebouwde komgrenzen krijgt een nieuwe asfaltlaag en nieuwe wegmarkering. Ook voorzien we in een fietsenstalling voor 16 fietsen in de zuidwestelijke hoek van het kruispunt van de Plevierstraat met de Vogelweg.

Om de werkzaamheden uit te voeren is het noodzakelijk om de doorgaande weg af te sluiten voor alle verkeer. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven door middel van borden. Er wordt naar gestreefd om de hinder tot een minimum te beperken. Recreatiecentrum De Vogel blijft vanuit de richting Vogelwaarde toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden worden twee tijdelijke bushaltes ingericht bij de aansluiting met de Oude Havendijk.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen. Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes vindt u op www.scheldestromen.nl/Vogelweg

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: t/m 21 december 2018

In de Emmastraat te Kloosterzande wordt gewerkt aan het vernieuwen van de riolering. Het betreft de riolering in het gedeelte van de straat gelegen tussen de huisnummers 6 en 24. Deze werken zijn naar voren gehaald uit het gehele project, omdat dit riool dusdanig slecht is, dat spoed vereist is.

Er is gestart op het kruispunt ter hoogte van huisnummer 6. Als de rioolwerken zijn afgerond wordt de straat tijdelijk terug bestraat met het bestaande materiaal. Het streven is om de rioolwerkzaamheden en (tijdelijke) herbestrating uiterlijk vrijdag 21 december 2018 af te ronden.

De Emmastraat gelegen tussen de huisnummers 6 en 24 is tot uiterlijk 21 december 2018 afgesloten voor het verkeer.

Ter plaatse moeten – in relatie tot het gehele project – ook nog de kabels en leidingen worden vervangen. Dit gebeurt door DNWG in de eerste helft van 2019. Pas nadat deze werken zijn uitgevoerd, wordt de straat heringericht met nieuwe materialen.


HEIKANT - Julianastraat: onbepaalde tijd

In Heikant zijn werkzaamheden gaanden in de Julianastraat. Deze straat wordt heringericht en de riolering wordt vernieuwd. Vóór de rioolwerken en de herinrichting moeten ter plaatse de nodige kabels en leidingen worden vernieuwd en verlegd. Er wordt momenteel gewerkt aan de water-, gas- en elektraleidingen en kabels.Dat gebeurt in opdracht van DNWG.

De werken vinden plaats in het gedeelte van de Julianastraat, gelegen tussen de kerk en de Driehoefijzerstraat. Het werk vindt in fases plaats.
Om het werk vlot en veilig uit te kunnen voeren, wordt de Julianastraat afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast wordt in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij.

De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.

 

HULST - Zoetevaart: t/m 13 november 2018

Tot en met dinsdag 13 november 2018 worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Zoetevaart te Hulst. Het betreft het gedeelte van de Zoetevaart tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg.
Naar verwachting kan de Zoetevaart te Hulst op dinsdag 13 november 2018 in de late namiddag weer worden opengesteld voor het doorgaande verkeer.

Op de Zoetevaart wordt momenteel hard gewerkt aan de afronding van de werkzaamheden. Maandag 12 november 2018 wordt het wegdek geasfalteerd.  Op dinsdag 13 november 2018 wordt onder andere de belijning aangebracht.

De werken worden uitgevoerd op het gedeelte van de Zoetevaart tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg. De rijbaan is verbreed met circa één meter. Aan weerszijden zijn rode fietssuggestiestroken gemaakt. Het aantal parkeervakken is ongewijzigd gebleven.

 

Wegafsluiting