Wegafsluitingen

ABSDALE - N258: t/m eind 2017
CLINGE - Kon. Julianastraat eo: t/m eind 2017
HULST – Zoutziedersstraat: t/m eind oktober 2017
TERHOLE-VOGELWAARDE - N290: 6 t/m 11 november 2017
TERHOLE - rotonde N689: 2 t/m 4 november 2017
HEIKANT - Julianastraat en Emmabaan: 27 november t/m 1 december 2017

 

ABSDALE - N258: t/m eind 2017

Bij Absdale komt een rotonde. De Provincie Zeeland legt die aan uit oogpunt van verkeersveiligheid. Aanwezige kruispunten op provinciale wegen worden zoveel mogelijk omgebouwd tot rotondes. Zo dus ook  in Absdale.

De rotonde wordt ten oosten van Absdale aangelegd. Tussen de nieuwe rotonde en de rotonde bij Life & Garden komt aan de noordzijde van de N258 ook een landbouwweg en een vrij liggend fietspad. Na de aanpassingen verdwijnen drie onveilige kruispunten. De directe aansluitingen op de N258 van de Stellestraat, Plattendijk en Tolweg komen te vervallen.

Na de zomervakantie is gestart met de aanleg van de rotonde. Dit neemt circa vier maanden in beslag. Ook wordt er gewerkt aan de aanleg van de parallelweg voor landbouwverkeer en het fietspad. Aansluitend op de aanleg van de rotonde wordt Absdale ingericht als 30 km zone.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer – indien nodig – ter plaatse omgeleid. De aansluiting van de Absdaalseweg met de Riet- en Wulfsdijkweg en de Plattendijk is afgesloten voor doorgaande verkeer.

Voor meer informatie: www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/herinrichting-absdaalseweg-n258
Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van H4A op tel. 0115-471460.
 

CLINGE - Kon. Julianastraat eo: t/m eind 2017

In de Koningin Julianastraat en de Prins Bernardstraat zijn de rioolwerken afgerond. Er wordt nu gewerkt aan de trottoirs en de rijbaan. De rijbaan is al voorzien van een puinverharding. De definitieve bestrating wordt in deze straat pas aangebracht na afronding van de werken in de Beatrixstraat; dit in verband met de bereikbaarheid van de school en de dokterspraktijk.

Op dit moment worden de rioolwerkzaamheden in de Beatrixstraat uitgevoerd. Aansluitend worden de herbestratingswerkzaamheden uitgevoerd.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Naar verwachting neemt de realisatie van het totale project tot eind 2017 in beslag. Uiteraard spelen de weersverwachtingen een rol bij de uitvoering en planning van de werkzaamheden.

 

HEIKANT - Julianastraat en Emmabaan: 27 november t/m 1 december 2017

Vanaf maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december 2017 is een gedeelte van de Julianastraat en de Emmabaan te Heikant afgesloten voor het doorgaand verkeer.  Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de kruising Julianastraat/Heidestraat en de kruising Emmabaan/Zwingelweg.

Tijdens deze dagen wordt er ter plaatse door Delta gewerkt aan de waterleiding. In verband met die werkzaamheden is het afsluiten van het betreffende weggedeelte noodzakelijk.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST – Zoutziedersstraat: t/m eind oktober 2017

De bestrating in de Zoutziedersstraat te Hulst is aan vervanging toe. Ter plaatse worden de rijbaan en de goten vernieuwd en de straatkolken vervangen.
Deze werkzaamheden nemen naar verwachting tot eind oktober 2017 in beslag.

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat - fasegewijs - afgesloten voor het verkeer.

Bij de werkzaamheden kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

TERHOLE-VOGELWAARDE - N290: 6 t/m 11 november 2017

Aan de rijbaan en het fietspad op de N290 moeten asfaltwerken worden uitgevoerd. Het betreft het gedeelte van de N290 gelegen tussen de rotonde ten noorden van Terhole en de rotonde ter hoogte van Vogelwaarde. Deze laatste rotonde maakt onderdeel uit van het werkgebied.

De werken worden uitgevoerd in de periode van maandag 6 november tot en met zaterdag 11 november 2017. Deze gebeuren in de avond- en nachturen, en wel van 19.00 uur tot 06.00 uur.

Tijdens die avond- en nachturen is de rijbaan en het fietspad volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Overdag zijn de rijbaan en het fietspad voor het verkeer toegankelijk.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland.

 

TERHOLE - rotonde N689: 2 t/m 4 november 2017

Aan de rotonde ten noorden van Terhole op de N689 moeten asfaltwerken worden uitgevoerd. Het betreft de rotonde tussen Terhole en Kuitaart. 

De werken worden uitgevoerd in de periode van 2 tot en met 4 november 2017. Deze gebeuren in de avond- en nachturen, en wel van 18.00 tot 05.00 uur. 

Tijdens die avond- en nachturen is de rotonde volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Overdag is de rotonde voor het verkeer toegankelijk.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland.

 

Wegafsluiting