Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Aanvraag

U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een uittreksel kan digitaal, met DigiD, aangevraagd worden. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.

Logo DigiD

Kosten

Een uittreksel basisregistratie (BRP) personen kost € 7,85.