Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

Hou ook rekening met het volgende:

  • U kunt een uittreksel voor een ander ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming hebben (en een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de ander).
  • Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

Aanvraag

U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingescheven.

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand kan digitaal, met DigiD, aangevraagd worden. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.

Kosten

Een uittreksel Basisregistratie personen kost € 7,85.