Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Subsidies

De gemeente Hulst heeft voor bepaalde beleidsvelden de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

De regelgeving op basis waarvan de gemeente Hulst subsidies kan verlenen, bestaat uit een drietal documenten: Algemene subsidieverstrekking, Beleidsregels subsidieverstrekking én de
Lijst subsidieplafonds & grondslagen.

Structurele subsidies

De aanvraag voor een structurele subsidie (één jaar of langer) dient bij de gemeente te zijn ingediend voor 1 september voor het jaar waarin de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvinden. De gemeente Hulst handelt deze aanvragen zo spoedig mogelijk af; in ieder geval voor 31 december.

Incidentele subsidies

De aanvraag voor een incidentele subsidie dient minimaal acht weken voorafgaand aan het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd te zijn ingediend. De gemeente neemt een besluit hierop uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement.
Voor de verdeling van het maximale beschikbare bedrag aan subsidies voor incidentele subsidies (o.a. voor jeugdwerk, buitengewone sportevenementen en bijzondere culturele evenementen) geldt een verdeelsleutel van "wie het eerst komt, het eerst maalt". Het is dus van belang tijdig de aanvraag in te dienen.

Voor nadere informatie omtrent de subsidies kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Hulst via tel. 14 0114 of via ons contactformulier.