Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

WTCG en CER afgeschaft

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) zijn sinds 2015 niet meer van kracht. Hiervoor is een nieuwe regeling in de plaats gekomen.

Inwoners van de gemeente Hulst met een relatief grote zorgbehoefte en een relatief laag inkomen (120% sociaal minimum) en vermogen (bijstandsniveau) kunnen gebruik maken van een nieuwe collectieve zorgverzekering die de gemeente Hulst is overeengekomen met CZ: de gemeentepolis.

De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is op maat gemaakt en biedt een extra uitgebreide dekking van zorgkosten, specifiek gericht op compensatie van de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten veelal hebben. Bovendien kent deze gemeentepolis een volledige vergoeding van de eigen bijdrage Wmo. De gemeente Hulst draagt voor een belangrijk deel bij in de kosten van de maandpremie en CZ geeft een aantrekkelijke collectiviteitkorting. Hierdoor is sprake van een zorgverzekering met een goede dekking en laag tarief.

Als u aan de voorwaarden denkt te voldoen en geïnteresseerd bent in deelname aan de gemeentepolis, dan kunt u terecht op www.gezondverzekerd.nl . Selecteer op deze website de gemeente Hulst en u krijgt alle informatie over de lokale gemeentepolis. U kunt daarbij desgewenst een vergelijk maken met allerlei andere zorgverzekeringen.

Als u aan de gemeentepolis wil deelnemen, dan kunt u deze direct afsluiten via www.gezondverzekerd.nl . Uw bestaande zorgverzekering wordt dan meteen voor u opgezegd. CZ zal uw aanmelding voor de gemeentepolis accepteren, ongeacht uw gezondheid.

De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door uw inkomen,  vermogen, leeftijd, samenstelling van de leefeenheid en zorggebruik. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage in 2015 zal zijn, dan kunt u aan het einde van het jaar contact opnemen met het CAK. Pas dan beschikt het CAK over de zorg- en of inkomensgegevens van de klant voor zorgjaar 2015. Ook zijn dan pas de parameters vanuit het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uurtarieven vanuit de gemeente bekend. Bestaande Wmo klanten kunnen de vuistregel toepassen dat de eigen bijdrage voor 2015 met 50% wordt verhoogd ten opzichte van 2014.