Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Veranderingen in de zorg

De zorg verandert, in Hulst zorgen we voor elkaar!

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten in Nederland nieuwe zorgtaken gekregen. De gemeente is nu verantwoordelijk voor nagenoeg alle taken op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn, opvoeding en werk & inkomen. De gemeente krijgt voor deze nieuwe taken minder geld dan voorheen bij de Rijksoverheid beschikbaar was. Daarom wil Hulst de zorg en ondersteuning efficiënter en dichterbij inwoners organiseren. Dit doen we samen met u!

Gemeenten hebben er sinds 2015 de volgende taken bij gekregen:

  • Begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben (voorheen AWBZ, nu Wmo 2015)

  • Jeugdhulp (Nieuwe Jeugdwet)

  • Inkomensondersteuning en sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet)

Deze taken zijn naar de gemeenten gekomen, omdat gemeenten dicht bij de inwoners staan. Gemeenten kunnen een heel gezin in één keer helpen met alles wat nodig is. Verschillende problemen worden in één keer aangepakt: één gezin, één plan, één regisseur.

Het uitgangspunt van de veranderingen is: Wat kunnen inwoners zelf en in hun eigen sociale netwerk organiseren? Daar worden zorg en ondersteuning op aangepast. Met al deze veranderingen houden we zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbaren in de samenleving betaalbaar.

De verandering in de zorg gaat iedereen aan. Meer dan u gewend was, zal de komende jaren worden gekeken naar wat u zelf kunt doen om ondersteuning of hulp te zoeken. In Hulst organiseren we dit samen met u!

Neem ook een kijkje op.....
Voor informatie over de veranderingen in de zorg kunt u ook terecht op de website Hoe verandert mijn zorg en de website Zorgwijzer.