Bedrijfscontactfunctionaris

Mevrouw I. Abbeel – van Esbroek is het eerste aanspreekpunt namens de gemeente Hulst voor vragen vanuit het bedrijfsleven. 
Zij is bereikbaar via tel. 14 0114 of via email i.abbeel@gemeentehulst.nl.