Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Tivoliweg 12 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HL 12
Publicatiedatum
30-11-2018
Einddatum
11-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een aanbouw en renovatie van de bestaande woning op de locatie Tivoliweg 12 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 30 november 2018);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.