Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Zeildijk 3 B te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SH 3 B
Publicatiedatum
07-12-2018
Einddatum
18-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van een boom op de locatie Zeildijk 3 B te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 7 december 2018);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.