Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Hulsterweg te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587ED
Publicatiedatum
12-12-2018
Einddatum
23-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van 2 half vrijstaande woningen op de locatie Hulsterweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie H, nummer 2048 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 12 december 2018).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.