Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Hulsterweg te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587EA
Publicatiedatum
10-12-2018
Einddatum
21-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een woning op de locatie Hulsterweg ongenummerd, ter plaatse van de voormalige melkfabriek te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 10 december 2018);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.