Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Zandrug te Heikant

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
16-12-2018
Einddatum
27-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de locatie Zandrug ongenummerd, kadastraal bekend onder sectie N nummer 1148 te Heikant. (aanvraag ontvangen d.d. 16 december 2018);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.