Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan 'ruimte voor ruimte Mulderstraat te Hulst, Zandbergsestraat te Graauw en Langestraat te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561RC 2
  • 4569TC 25
  • 4568PK 2
Publicatiedatum
20-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten met de initiatiefnemer. Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is

Beschrijving

Anterieure overeenkomst
In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor het planologisch mogelijk maken van het plan tot het voorliggende plan. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met betrekking tot het kostenverhaal.

Procedure

Met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren worden gebracht.