Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan 'ruimte voor ruimte Mulderstraat te Hulst, Zandbergsestraat te Graauw en Langestraat te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4569TC 25
  • 4561RC 2
  • 4568PK 2
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Mulderstraat 2 te Hulst, Zandbergsestraat 25 te Graauw en Langestraat 2 te Nieuw Namen van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenmulderstr2-001O.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft het realiseren van 2 bouwtitels op het perceel Mulderstraat 2 te Hulst, kadastraal bekend als gemeente Hulst, sectie N nummers 418 en 669. Om deze woningen te kunnen realiseren wordt de agrarische bestemming van een perceel aan Langestraat 2 te Nieuw-Namen (kadastraal bekend als gemeente Hulst, sectie X, nummers 272 en 273) gewijzigd in een woonbestemming en wordt de bedrijfswoning aan de Zandbergsestraat 25 (kadastraal bekend als gemeente Hulst, sectie O, nummer 398) te Graauw gesloopt en wegbestemd.

Procedure

Een ieder kan tot en met 30 januari 2019 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.