Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4585PP 4
Publicatiedatum
12-12-2018
Einddatum
16-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij aan Krol vof, gelegen aan de Zuiddijk 4 te Hengstdijk een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Krol vof
Het verplaatsen van het melklokaal naar de voormalige voedergang; het realiseren van een separatieruimte op de plaats van de voormalige melkstal en het verplaatsen van de melktank naar de voorgevel van de stal.

Procedure

De omgevingsvergunning kan worden ingezien tot en met 16 januari 2019 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, gelegen aan het Stadhuisplein 1 te Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 januari 2019 tegen deze omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer R.A.M. Loos, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204154 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180475/00202724.