Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4588KJ 6 a
Publicatiedatum
05-12-2018
Einddatum
10-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij aan Bleijko Betonindustrie, gelegen aan de Mariadijk 6a te Walsoorden een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor het wijzigen van de bedrijfstijden. 

Beschrijving

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets en melding Activiteitenbesluit voor Bleijko Betonindustrie.

Procedure

De omgevingsvergunning kan worden ingezien tot en met 10 januari 2019 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Hulst, op werkdagen gedurende openingstijden.


Belanghebbenden kunnen tot en met 10 januari 2019 tegen deze omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Op 12 juli 2018 is daarnaast een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Bleijko Betonindustrie, gelegen aan de Mariadijk 6a in Walsoorden.

Het betreft een melding voor het wijzigen van de bedrijfstijden.


Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol van RUD Zeeland, op tel. +31 (0)6 51204428 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180366/00197937.