Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Stationsplein 17 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GC 17
Publicatiedatum
12-12-2018
Einddatum
23-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat:

Beschrijving

Zij de aanvraag betreffende het wijzigen van de inrit op de locatie Stationsplein 17 te Hulst om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 12 december 2018)