Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Steenstraat 23 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561AR 23
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het tijdelijk wijzigen van het gebruik (pop up bioscoop) op de locatie Steenstraat 23 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 14 november 2018);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.