Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Zeedorp 12 te Ossenisse

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4589KZ 12
Publicatiedatum
24-10-2018
Einddatum
05-12-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het uitbreiden van de woning op de locatie Zeedorp 12 te Ossenisse. (aanvraag ontvangen d.d. 24 oktober 2018);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.