Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Vogelweg te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585PL
Publicatiedatum
26-10-2018
Einddatum
07-12-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een in-/ uitrit op de locatie Vogelweg ongenummerd, kadastraal bekend HTN01 sectie O nummer 38 te Hengstdijk. (aanvraag ontvangen d.d. 26 oktober 2018);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.