Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor Lignestraat 3t te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
02-11-2018
Einddatum
14-12-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het slopen van het bestaande ringstation en het plaatsen van een tijdelijke werkkeet op de locatie Lignestraat 3t te Nieuw-Namen.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

(besluit verzonden d.d. 2 november 2018).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.