Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van diverse bomen in de gemeente Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
20-11-2018
Einddatum
01-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het kappen van bomen (24 stuks) op diverse locaties binnen de gemeente Hulst
Dichtstbijzijnde adres Soort Aantal Reden
Stijn Streuvelstraat 9 Hulst Amberboom 1 Uitgewaaide kroon
Dullaertstraat Hulst Sierkers 1 Verminderde vitaliteit
Liniestraat 229 Hulst Zomereik 1 Verminderde vitaliteit
Yzerenhandstraat 43 Hulst Rode Esdoorn 1 Verminderde vitaliteit
Liniestraat 30 Hulst Sierkers 1 Verminderde vitaliteit
Liniestraat 227 Hulst Amberboom 1 Verminderde vitaliteit
Liniestraat Hulst Zomereik 1 Verminderde vitaliteit
Liniestraat Hulst Esdoorn 2 Verminderde vitaliteit
Malpertuuslaan 5 Clinge Schietwilg 15 Verminderde vitaliteit

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

(besluit verzonden 20 november 2018):

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.