Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan kernen Hulst (Diabellipad te Hulst)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561VH 36
Publicatiedatum
22-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘1e Herziening Bestemmingsplan Kernen Hulst (Diabellipad te Hulst)’ van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bphuldiabellipad-001O. Het bestemmingsplan betreft het positief bestemmen van twee bestaande garageboxen, het realiseren van één extra garagebox en het positief bestemmen van een deel van het erf van Bellinistraat 36 te Hulst.

Procedure

Een ieder kan tot en met 2 januari 2019 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.