Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp omgevingsvergunning voor Heerstraat 40 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4564EC 40
Publicatiedatum
08-11-2018
Einddatum
19-12-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Beschrijving

Het bouwen van een vervangende schuur op een perceel gelegen aan de Heerstraat 40 te Sint Jansteen. Kadastraal bekend HUL00, sectie S, nummer 1811.

Procedure

Het ontwerp projectbesluit, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 8 november tot en met 19 december 2018 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen het ontwerp projectbesluit kan een ieder van 8 november tot en met 19 december 2018 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen & Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mevr. A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.