Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkeersmaatregel Pastoor Versterplein te Kloosterzande

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4587CW
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen betreffende:

Beschrijving

Het instellen van een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats op het Pastoor Versterplein te Kloosterzande.

Procedure

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Met ingang van 14 november tot en met 26 december 2018 ligt het verkeersbesluit voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 14 november tot en met 26 december 2018 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.