Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor James Cookstraat 9 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4562BN 9
Publicatiedatum
19-08-2019
Einddatum
30-09-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een nieuwe woonwagen op de locatie James Cookstraat 9 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 19 augustus 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.