Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Sint Janstraat te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4565EN
Publicatiedatum
19-02-2019
Einddatum
02-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een woning op de locatie Sint Janstraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie S nr 1827 te Kapellebrug. (aanvraag ontvangen d.d. 19 februari 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.