Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
13-02-2019
Einddatum
28-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben op 20 december 2018 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van G&P Rugtier gelegen aan kadastraal perceel K 1104 in Hulst.

Beschrijving

Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken.

Procedure

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de beslistermijn van deze procedures te verlengen met 6 weken. De uiterste beslisdatum is zodoende 28 maart 2019. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, van RUD Zeeland, op tel. +31 (0)6 51204428 of 0115-745100.

Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV180658/00209834.