Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor De Verrekijker 1 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564DB 1
Publicatiedatum
28-12-2018
Einddatum
08-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het wijzigen van het gebruik en brandcompartimentering ten behoeve van een kaasverwerkingsbedrijf op de locatie De Verrekijker 1 te Sint Jansteen. (aanvraag ontvangen d.d. 28 december 2018);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.