Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Dreef 37 te Lamswaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4586AM 37
Publicatiedatum
30-01-2019
Einddatum
13-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een nieuwe kopgevel op de locatie Dreef 37 te Lamswaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 30 januari 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.