Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Uithof 3 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
01-01-2019
Einddatum
12-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening op de locatie Uithof 3 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 1 januari 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.