Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Beleidsregels voor afwijkingen in het kader van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2019

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben conform artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht de beleidsregels voor afwijkingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2019 vastgesteld.

Beschrijving

Deze beleidsregels regelen de wijze waarop medewerking kan worden verleend aan ruimtelijke of functionele veranderingen van planologische betekenis. Bij dit afwijkingenbeleid is het bieden van flexibiliteit van belang, maar toetssteen is altijd de ruimtelijke, functionele en milieukundige inpasbaarheid van de aanvraag.

Procedure

De beleidsnotitie treedt op basis van afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht de dag na bekendmaking in werking en ligt voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.