Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geweigerde omgevingsvergunning voor Baudeloo te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4561ER
Publicatiedatum
08-01-2019
Einddatum
19-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor maximaal twee jaar op de locatie Baudeloo ongenummerd te Hulst, kadastraal bekend als sectie A, nummer 3314 en 3317.

Procedure

U kunt de geweigerde vergunning inzien tot en met 19 februari 2019. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

(besluit verzonden d.d. 8 januari 2019).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 19 februari 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.