Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Incidentele festiviteit

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561TA 65
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
03-02-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat - op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 - een kennisgeving is ontvangen voor het houden van een incidentele festiviteit, waarbij de afdeling 2.8 (geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

Beschrijving

Het betreft een activiteit bij Scouting ’t Jagertje, Zoutestraat 65 te Hulst op zaterdag 2 februari 2019.

Procedure

n.v.t.