Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Hulst-partiële herziening Hulsterweg te Kuitaart

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4584LG 79
Publicatiedatum
24-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat:

Beschrijving

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Hulst-Partiële herziening Hulsterweg 79 te Kuitaart van 24 januari tot en met 6 maart 2019 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenhulsterw79-001O. In het bestemmingsplan zijn de activiteiten van gasterij ‘De Kleine Vogel’ te Kuitaart planologisch vastgelegd.

Procedure

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA  Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.