Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Tijdelijke verkeersmaatregel vestingcross

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in verband met het evenement Vestingcross een verkeersbesluit hebben genomen.

Beschrijving

Hierbij worden op zondag 17 februari 2019 de volgende straten afgesloten voor het doorgaande verkeer vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur:
- Tivoliweg, gedeelte tussen Lyceumstraat en de Dubbele Poort;
- Glacisweg;
- Hulster Nieuwlandweg, gedeelte tussen Tivoliweg en Zeesluis;
- Wilhelminalaan, gedeelte tussen Glacisweg en Liduinapark;
- Zandstraat, gedeelte tussen Glacisweg en Willem Alexanderstraat;
- Godsplein, gedeelte tussen de Walmolenstraat en Dubbele Poort;
- Dubbele Poort;
- Minderbroedersstraat, gedeelte tussen de Overdamstraat en Vestdijkstraat;
- Kloostergang;
- Steenstraat;
- Overdamstraat.

De binnenstad is op 17 februari 2019 toegankelijk via de Stationsweg en Graauwse Poort. Ter regulering van het verkeer, worden op deze toegangswegen verkeersregelaars ingezet.

Tevens wordt in de navolgende straten, op zondag 17 februari 2019 vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur een parkeerverbod ingesteld:
- Tivoliweg, gedeelte tussen de Glacisweg en de Dubbele Poort;
- Glacisweg;
- Wilhelminalaan, gedeelte tussen Glacisweg en Liduinapark;
- Zandstraat, gedeelte tussen de Glacisweg en Willem Alexanderstraat;
- Dubbele Poort;
- Minderbroedersstraat, gedeelte tussen de Overdamstraat en Vestdijkstraat;
- Kloostergang;
- Overdamstraat;
- Grote Markt;
- ’s-Gravenhofplein;
- Nassaubolwerk.

Met inzet van verkeersregelaars zal verkeer ter plaatse van de wegafsluitingen en op verschillende punten in de binnenstad van Hulst worden omgeleid.

Havenfort
Op zaterdag 16 februari 2019 wordt, vanaf 16.00 uur tot zondag 17 februari 2019 om 20.00 uur, het ter plaatse aangegeven parkeerterrein aan het Havenfort te Hulst voor het parkeren van campers uitgebreid. Dit maakt het mogelijk om naast de 15 reeds aanwezige camper parkeerplaatsen, campers te parkeren in een hiervoor normaliter niet bestemd parkeervak.
Voor personenauto’s geldt een parkeerverbod.

Op de tijden waarop het parkeerverbod geldt, is de wegsleepregeling van kracht in de hiervoor genoemde straten. Auto’s die tijdens de genoemde tijdstippen toch in deze straten staan geparkeerd, kunnen, indien noodzakelijk, met gebruikmaking van de Wegsleepverordening Hulst 2010 op kosten van de desbetreffende automobilist worden weggesleept.

Op- en afbouw
In verband met de op- en afbouw van het evenement, zijn in het kader van de veiligheid van derden, de volgende straten afgesloten voor het doorgaande verkeer:

vanaf vrijdag 8 februari 2019 t/m zaterdag 16 februari 2019 en zondag 17 februari 2019 t/m woensdag 20 februari 2019:
- Glacisweg, gedeelte tussen Zandstraat en Zoutestraat;

vanaf woensdag 13 februari 2019 t/m zaterdag 16 februari 2019 en zondag 17 februari 2019 t/m woensdag 20 februari 2019:
- Tivoliweg, gedeelte tussen Glacisweg en de Dubbele Poort;
- Dubbele Poort, gedeelte tussen Godsplein en Tivoliweg.

De daadwerkelijk afgesloten gedeelten liggen tussen de Dubbele Poort vanaf de aansluiting met de Walstraat tot de Tivoliweg 1 en tussen de Glacisweg 2a t/m 34.

Het doorgaande verkeer zal ten tijde van de wegafsluitingen worden omgeleid via de Zandstraat, Carmelweg en Zoutestraat.
Verkeer uit de binnenstad kan de stad in- en uitrijden via de Graauwse Poort en Stationsweg.

Procedure

In verband met de omleidingsroute, wordt in voornoemde straten een parkeerverbod ingesteld op de rijbaan. Op de parkeervakken mag dus wel geparkeerd worden.

Tot aan de daadwerkelijke afsluitingen, is bestemmingsverkeer mogelijk. Dit betekend onder andere dat woningen en bedrijven die hierbuiten vallen bereikbaar blijven.