Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4587CT 113
  • 4561CD 18
Publicatiedatum
09-01-2019
Einddatum
20-02-2019
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van  formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

Mevrouw T.L.R. Leenknecht – Groenendijk 113 4587 CT Kloosterzande;
Mevrouw A. Sep – van Putten – Lange Nieuwstraat 18 4561 CD Hulst;
De heer M.F.J. Van Beeck – Groenendijk 113 4587 CT Kloosterzande.

Datum uitschrijving: 22 november 2018.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 20 februari 2019 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.