Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567AK 46
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor met ingang van 2 januari 2019 formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven. Het betreft De heer P.P.L. Reijs, ’s-Gravenstraat 46 4567 AK Clinge.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 6 maart 2019 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.