Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Grote Markt 21 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561EA 21
Publicatiedatum
18-04-2019
Einddatum
30-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Grote Markt 21 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 18 april 2019)

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.