Aan de slag met Den Dullaert

Op 8 juni 2018 werd bij de notaris de koopovereenkomst van Den Dullaert getekend. Vanaf die dag is de gemeente Hulst eigenaar van de gebouwen van gemeenschapscentrum Den Dullaert te Hulst. De stichting heeft ondertussen ook een ander bestuur. Het proces om Den Dullaert weer in gebruik en operationeel te maken, loopt ondertussen.

Brandveiligheid
Doelstelling is Den Dullaert zo snel mogelijk weer toegankelijk te kunnen maken. Het gebouw is sinds 13 april 2018 gesloten uit oogpunt van brandveiligheid. Dit wordt nu in orde gemaakt. Er wordt een nieuwe brandscheiding aangebracht tussen Den Dullaert en de Zuidhal. Daarnaast wordt aan de noodverlichting, de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie onderhoud uitgevoerd. Daar waar nodig vinden herstellingen of aanpassingen plaats. Verder worden ook de niet functionerende nooduitgangen hersteld.

Gymlessen
Als de brandveiligheid in orde is, kan worden gestart aan het onderhoud van het gebouw. Daarbij hebben de sporthal, de kleedlokalen die daarbij horen en de gymtoestellen prioriteit. Zodra dit in orde is, kan de hal weer worden gebruikt voor de gymlessen van de nabijgelegen scholen. Het streven is om deze lessen na de zomervakantie weer in Den Dullaert te kunnen laten plaatsvinden.

Hervestiging verenigingen ed
Een volgende stap is het in overleg treden met de verenigingen en stichtingen die voordien actief waren in het gebouw. Daarnaast zal onderhoud worden uitgevoerd dat nodig is voor een adequaat gebruik van het gebouw.

Beheer
De komende weken wordt ook nagedacht over de organisatie van het beheer van Den Dullaert.