Afval scheiden gaat goed

Begin dit jaar is de afvalinzameling gewijzigd in de gemeente Hulst. Sindsdien zijn velen voortvarend aan de slag gegaan met het beter scheiden van afval.

Uit de eerste kwartaalcijfers blijkt dat het restafval met 42% is verminderd. Wat neerkomt op nog 136 kilo per persoon per jaar. Dat is ruim 100 kilo minder dan in 2017. Daarnaast is 139.000 kilo plastic afval & drankkartons ingezameld. Een jaar eerder was dat maar 63.000 kilo. Ook het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt beter gescheiden. Dat is nu al 36% meer dan vorig jaar.

De veranderingen waren nodig omdat de hoeveelheid restafval veel te groot was. Dat mag niet langer van de landelijke overheid. In 2020 mag het restafval nog maar maximaal 100 kilo per persoon per jaar zijn. In de gemeente Hulst was dat in 2017 nog gemiddeld 236 kilo per persoon. Afval beter scheiden is dé methode om de hoeveelheid restafval te verminderen. Dat blijkt ook in de praktijk in de gemeente Hulst zo te zijn.

Het plastic & drankkartons moeten worden aangeboden in doorzichtige zakken en wel op de gebruikelijk inzamelplaatsen. Zakken die op een andere plaats worden aangeboden, blijven onaangeroerd door de ZRD; die blijven liggen. Dat geldt ook voor plastic dat wordt aangeboden in bijvoorbeeld zwarte vuilniszakken of wanneer er ander afval in de zakken blijkt te zitten, zoals blik. Ook die worden niet meegenomen.

De komende tijd gaat het gemeentebestuur de resultaten verder analyseren en kijken of en waar er nog aanpassingen wenselijk/nodig zijn. Al bij al is trots op zijn plaats voor de resultaten die in het eerste kwartaal 2018 zijn bereikt.