Baggeren Zestigvoet en kreken Moerschans

De Moerschans-kreken en de Zestigvoet te Clinge worden gebaggerd. Dit gebeurt in opdracht van Waterschap Scheldestromen. Het baggeren is nodig om de sliblaag van de bodem te verwijderen, zodat de kreken voldoende water kunnen afvoeren. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind december 2018.

Meer informatie op https://scheldestromen.nl/waterschap-baggert-moerschans-en-zestig-voet-bij-hulst