Behandeling Masterplan Perkpolder in raadsvergadering

Op donderdag 27 juni 2019 heeft projectontwikkelaar Hulst aan Zee BV (HAZ) haar masterplan Perkpolder gepresenteerd aan stakeholders, raads- en commissieleden. Daarna is het plan formeel aan de directie van Perkpolder Beheer BV overhandigd. Perkpolder Beheer is de contractpartner van HAZ. Beide partijen sloten op 21 december 2018 een koop- en ontwikkelingsovereenkomst (KOO). Daarin zijn afspraken vastgelegd over de ontwikkeling, betaling en levering van de gronden in het plangebied Perkpolder. Een van de gemaakte afspraken was dat HAZ voor 1 juli 2019 een masterplan zou indienen.

Perkpolder Beheer zal  aan HAZ een reactie op het masterplan sturen. Opmerkingen vanuit college van burgemeester en wethouders én gemeenteraad worden in die reactie verwerkt. De gemeenteraad heeft vanavond tijdens de raadsvergadering de gelegenheid die opmerkingen te maken.  De centrale vraag deze avond is: “Is wat HAZ heeft overhandigd een masterplan zoals bedoeld in de overeenkomst (KOO)?”


Het Masterplan Perkpolder (publieke versie) kunt u hier inzien.