Blauwalg in Bierkaai Hulst

In het water van De Nieuwe Bierkaai te Hulst is nu ook blauwalg geconstateerd. Medio juli 2018 werd reeds blauwalg aangetroffen in de vijver aan de Dullaertstraat te Hulst. Waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst adviseren om contact met het water te voorkomen. Er zijn ter plekke waarschuwingsborden geplaatst.

Wat wordt geadviseerd?
Het waterschap en de gemeente raden aan zorgvuldig te zijn en onnodig contact met water waar blauwalg is vastgesteld te vermijden. Ook honden kunnen beter niet in water met blauwalgen zwemmen. Er wordt tevens geadviseerd om er niet te vissen.

Contact met oppervlaktewater waarin de blauwalgen voorkomen, kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Mensen die toch in contact komen met water dat blauwalgen bevat, worden geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen.

Welke overlast is er?
Het water stinkt en ziet er vies uit. Met name de stank kan voor overlast zorgen.

Wat is blauwalg?
Als het water eruit ziet als groene soep, er blauw schuim te zien is, er zich een drijflaag heeft gevormd en het bovendien erg stinkt, is de kans groot dat het om blauwalg gaat. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mens en dier ziek van kunnen worden. Blauwalg komt met name in zoet water voor.

Verder vervolg
De weersomstandigheden van de afgelopen periode zijn ideaal geweest voor de ontwikkeling van algen. Her en der in het land doen zich momenteel dan ook vergelijkbare situaties voor. De situatie in de betreffende wateren - en in wateren in de omgeving - wordt in de gaten gehouden door het waterschap en de gemeente. In De Nieuwe Bierkaai worden dode vissen uit het water gehaald en wordt – gezien de ligging van dit water midden in de Hulster binnenstad – extra beluchting aangebracht.

Preventieve waarschuwing
Daarnaast adviseert Waterschap Scheldestromen preventief voor mogelijke verslechterde waterkwaliteit van andere sloten, vijvers en andere waterlopen. “Gebruik ogen en neus, voordat u in contact komt met oppervlaktewater”, is de boodschap. Het warme weer kan er voor zorgen dat op plekken de waterkwaliteit achteruit gaat. Mensen die in aanraking komen met het water, worden geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van handen.

Vragen
Voor vragen kan men terecht bij Waterschap Scheldestromen, op tel. 088-2461000.
Ook kunt u meer lezen over de negatieve gevolgen van warmte op de waterkwaliteit op

https://scheldestromen.nl/let-op-negatieve-gevolgen-van-warmte-en-water