Brief Ministerie over uw paspoort of ID-kaart ontvangen?

Hebt u in de periode van 1 april tot en met 29 juni 2018 een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart ontvangen? Dan ontvangt u een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Uw paspoort of identiteitskaart moet worden gecontroleerd.

Er is in de periode wat mis gegaan tijdens het productieproces. Bij een aantal paspoorten en identiteitskaarten is geen echtheidskenmerk in de chip verwerkt. Dit kan hinder opleveren bij een elektronische grensovergang.
Het reisdocument is wel gewoon geldig. U kunt er dus gebruik van maken bij een reguliere grensovergang.

De controle kan via een gratis app van het ministerie. In de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat daarover meer informatie.
Ook kan het document in de gemeentewinkel vanaf maandag 16 juli 2018 worden gecontroleerd. De controle is gratis.

In de gemeente Hulst gaat het om zo’n 1.800 documenten. Dat zijn er heel wat. Daarom is er in de gemeentewinkel vanaf 16 juli 2018 een extra balie geopend, speciaal voor deze controle.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Deze balie is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Op woensdag kunt u terecht tot 20.00 uur.

Mocht uit de controle blijken dat uw document niet in orde is en moet worden vervangen, dan gebeurt dit kosteloos.  Als er nieuwe pasfoto’s nodig zijn, worden ook die kosten vergoed.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/reisdocument
Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Hulst op tel. 14 0114.