Controles WOZ

Van 17 september tot en met 21 september  2018 worden in Clinge, Kloosterzande en Sint Jansteen controles uitgevoerd in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Dit gebeurt in opdracht van Sabewa Zeeland door medewerkers van 4Value B.V.. Het doel van deze controles is de kwaliteit van de objectkenmerken voor de waardering van woningen voor de Wet WOZ te verbeteren.

Om een beter beeld te krijgen van de waarde van uw woning, kan het nodig zijn dat de controleur uw woning betreedt. De controleur zal in dat geval uiteraard om uw toestemming vragen en zich
identificeren. De controleurs beschikken hiervoor over een legitimatiebewijs van Sabewa Zeeland.
Daarnaast zal de controleur aan u uitleggen waarom hij uw woning wil betreden.

Heeft u vragen over de controles? Neem dan contact op met het team Waarderen van Sabewa Zeeland, via tel. 088-9995807.