Cursus voor de barkeepers

De barkeepers van alle verenigingskantines, dorpshuizen en gemeenschapscentra in de gemeente Hulst krijgen een gratis cursus aangeboden. Het gaat om een zogenaamde IVA-cursus. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Aanleiding
Dit voorjaar vond in de provincie Zeeland een onderzoek plaats naar de naleving van de leeftijdsgrens bij het verstrekken van alcohol (NIX18-norm). Wettelijke regel is onder andere dat alcoholverstrekkers naar de leeftijd van klanten moeten vragen. Uit het onderzoek bleek dat in de gemeente Hulst bij slechts 3% van de bezochte locaties te gebeuren. Bij geen enkele bezochte kantine of gemeenschapshuis, bleek men zich aan de +18-regel te houden. Een zeer teleurstellende vaststelling. De gemeente Hust was daarmee koploper in Zeeland.
Dat vraagt om actie.

Kennis van alcoholregels
Alle barmedewerkers van verenigingskantines, dorpshuizen en gemeenschapshuizen worden in de gelegenheid gesteld om zich bij te scholen op het gebied van alcoholregels. De gemeente Hulst biedt die cursus in samenwerking met de Stichting Hulst voor Elkaar aan. Alle besturen ontvangen een uitnodiging voor de cursusavond.

Er zijn drie cursusavonden:
-    Maandag 28 oktober 2019 – Kantine Voetbalvereniging Graauw
-    Maandag 4 november 2019 – Dorpscentrum Binnendeur – Kloosterzande
-    Maandag 11 november 2019 – Clubhuis MHC Rapide – Hulst
Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke avond ze deelnemen. De cursus begint om 19.30 uur en duurt circa twee uur.
Aanmelden graag vóór 25 oktober 2019 – bij Stichting Hulst voor Elkaar op tel. 0114-684700.