Emmastraat Kloosterzande blijft afgesloten

De Emmastraat te Kloosterzande blijft afgesloten voor het verkeer totdat de riolering ter plaatse volledig is vervangen.

In de Emmastraat werd in februari 2018 een defect aan het riool vastgesteld. De afgelopen maanden is gewerkt aan de reparatie. Dit bleek lastiger dan gedacht. Het riool is nu hersteld. De kwaliteit van de riolering ter plaatse is echter erg zwak. Uit oogpunt van veiligheid is daarom besloten om de rijbaan niet meer open te stellen voor het doorgaande verkeer totdat de riolering volledig is vervangen.

De situatie wordt niet veilig genoeg bevonden om er autoverkeer overheen te laten rijden. Daarom blijft het betreffende deel van de Emmastraat afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van fietsers en voetgangers.

De plannen voor het in zijn geheel vervangen van de riolering in de Emmastraat zijn in voorbereiding. Het gaat om het gedeelte van de riolering tussen het Marijkeplein en de kruising van de Emmastraat richting Willem Alexanderstraat. Deze worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Dit vraagt nog enige voorbereidingstijd en afstemming met diverse partijen. Wanneer kan worden gestart met de vervanging van de riolering in de Emmastraat is nog niet duidelijk; wel dat een en ander dit jaar gebeurt. Zodra de planning bekend is, wordt deze bekend gemaakt.